Formacija mainland kompanija u Dubaiju

Osnivanje kompanije u Dubaiju

Tržište u UAE je vodeći regionalni centar za trgovanje; nudi pristup izvanrednom potencijalu za prekomorske kompanije. Među njegove ključne karakteristike su:

Rastuće tržište – uvoz iz Dubaija se više nego udvostručio od 1989; regionalni ekonomski rast i liberalizacija treba da poveća potražnju;
Prosperitetno tržište – strateška lokacija u srcu jednog od najbogatijih regiona na svetu;
Diverzifikovani zahtevi uvoza na celom tržištu; mogućnosti dobavljača većine proizvoda;
Pristupačno tržište – opslužilo ga je više od 170 brodskih linija i 86 aviokompanija; Otvoreno tržište – nema kontrole razmene, kvote ili trgovinskih prepreka.

Poslovanje u UAE je veoma atraktivno iz sledećih razloga

Nema poreza na dohodak i poreza na kapital
Nema poreza na dobit
100% repatrijacija kapitala i profita
Nema valutnih ograničenja
Konkurentne uvozne carine (5% uz mnoštvo izuzeća).
Savremeni efikasni komunikacioni sadržaji
Obilno i jeftino snabdevanje energijom
Jednostavne procedure zapošljavanja osoblja
Konkurentni teretni troškovi
Konkurentni troškovi nekretnina.
Lagan pristup i moru i aerodromima.

Za konsultacije popunite kontakt formu ili pošaljite nam email na info@servico.rs

Scroll to Top